TKİ Rödovans ve Ruhsat Devri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yayınlandı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Rödovans ve Ruhsat Devri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre TKİ’den termik santral kurma şartıyla işletme alanlar, belirlenen şartlar çerçevesinde kömür satışı yapabilecekler.

Yönetmelik TKİ’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan maden sahalarının, devredilmesine ve/veya rödovans karşılığı işlettirilmesine ilişkin ihale uygulamalarının usul ve esaslarını belirlenmesi için.

Yönetmelik, maden sahası ve/veya ocaklarının ve artık alanlarının işlettirilmesi; maden sahalarında bulunan kömür kaynaklı metan gazının aranması ve işlettirilmesi; maden sahası ve/veya ocaklarının, artık alanlarının, pasa değerlendirme izin alanlarının ve/veya bu alanların altında bulunan rezervlerin işlettirilmesi sırasında ortaya çıkan mahlût cevherlerin işlettirilmesi; maden saha ve/veya ocaklarının, artık alanlarının, pasa değerlendirme izin alanlarının ve bunlara ilişkin ruhsatların ihalesi ve maden sahalarında bulunan leonardit kaynaklarının rezervlerinin aranması ve bunlara ilişkin ruhsatların ihalesi işlerini düzenleyecek.

Termik Santral Şartıyla İşletilen Sahalarda Satış Yapılabilecek

Yönetmelik uyarınca termik santral kurulması şartı ile çalışılan sahalarda, işletmecinin kömür satış talebi olması durumunda TKİ incelemelerin ardından işletmeye izin verebilecek.

Satışz izni verilirse, TKİ’ye ton başına pay veya oran belirlenecek, satışı yapılacak kömürün özelliklerine göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından en son açıklanan ocak başı satış fiyatı, sözleşmede kWh başına elektrik enerjisi için belirlenen pay veya oranla dikkate alınacak.

Maden satışı ile ilgili olarak kömür veya kömür dışındaki madenlerin üretilmesi için Maden Kanunu ve ilgili diğer tüm mevzuat gereği alınacak izinler ve yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yükümlülüğü ve maliyeti işletmeciye ait olacak ve bu husus sözleşmelerde mutlaka belirtilecek.

Kaynak : https://www.yeraltihaber.com/haber/...haleleri-uygulama-yonetmeligi-yayinlandi-2668
 
Üst