Bu risk haritası Marmara için!.. İşte Sakarya'yı bekleyen 4 tehlike!

MEDYABAR.COM -Marmara Bölgesinde yer alan 11 il ile Düzce, Bolu ve Eskişehir'in de üyesi olduğu Marmara Belediyeler Birliği; ekonomik durum, iklim krizi, göç, doğal afetlere yönelik 'risk' haritasını oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, geçtiğimiz çarşamba günü "Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi" adı verilen belgenin tanıtımını yaptı. BEŞ TEMEL ÇALIŞMA KONUSUİlimiz Sakarya'nın da yer aldığı Marmara Bölgesi için nüfus ve yerleşmeler sistemi, ekonomi ve özel uzmanlaşma bölgeleri, ulaştırma ve lojistik, enerji altyapısı ve doğal-kültürel yapı ve iklim değişikliği olmak üzere beş temel çalışma konusu üzerine hazırlanan haritada; deprem başta olmak üzere doğal afetler ve iklim krizine ilişkin tespitler geniş yer tuttu. SAKARYA'NIN BAŞLICA SORUNLARI14 kent için hazırlanan risk haritasında Sakarya'nın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar deprem, su kıtlığı, tehlikeli atık ve iklim krizi olarak sıralandı. Rapor, ilgili bakanlıkla başta olmak üzere kamu kurumlarına tavsiye niteliği taşıyor. Rapora katkı veren belediyeler de önümüzdeki süreçte tespit edilen sorunların önüne geçmek için çalışmalar gerçekleştirecek. YOL HARİTASI OLUŞTURULDUMarmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, raporla ilgili Hürriyet gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Marmara Bölgesi'nin bütün meselelerini ortaya koyacak bir çerçeve belgesi hazırladıklarını belirten Büyükakın; "Küresel ısınmayla birlikte su kaynaklarına erişim, bölgelerin gıda ihtiyaçları, aşırı göçün beraberinde getirdiği sıkıntılar gibi alt başlıklarımızın olduğu beraberinde de ulaşımından lojistiğe üretimden tüketime kadar bütün konuların ele alındığı bir yol haritası oluşturduk. Ancak hazırladığımız bir plan değil. Biz bölgenin bütünsel meselelerinin fotoğrafını çekerek yola çıktık" dedi. SAKARYA'YI GÖRMEDEN GELEMEZSİNİZBirlikte hareket etmenin gücüne güvendiklerinin altını çizen Büyükakın, bütün meselelerin tek belediye tarafından çözülmesinin imkansız olduğunu söyledi.Büyükakın, "Hazırlanan belge, bize hangi alanlarda hareket etmemiz gerektiğine ilişkin çerçeve sağlıyor. Mesela su yönetimi; İstanbul'a su sağlarken; Sakarya, Kocaeli ve Düzce'yi görmezden gelemezsiniz. En son müsilaj örneğinde de karşılaştık. Tek başına bir belediyenin bu sorunu çözmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı. RAPORDA BAŞLICA ŞU TESPİTLER YER ALDI:DEPREM* Yakın bir gelecekte Marmara Bölgesi’nde olacağı tahmin edilen büyük depreme ilişkin çalışmanın yer aldığı belgede riskin boyutuna dikkat çekildi. *Bölge için sanayi işletmelerinin yüküne işaret edildi. Nüfusun ve sanayi alanlarının yoğun olduğu İstanbul-Sakarya aksının aynı zamanda da deprem riskinin en yüksek olduğu aks olduğu belirtildi. *Göç, ulaşım, lojistik ve doğal afetler ilişkisi değerlendirildiğinde gelişmiş ulaşım ağlarına sahip olan, lojistik üs açısından önem taşıyan ve net göç hızı oldukça yüksek olan çalışma alanının aynı zamanda deprem açısında da riskli durumda olduğu vurgusu yapıldı. ÇEVRE*Doğal kaynaklar, kentsel hassas alanlar ve tehlikeli atıklar ilişkisel olarak değerlendirildiğinde de tehlikeli atık miktarının en yüksek olduğu illerin, aynı zamanda sanayinin de en gelişmiş olduğu iller olan İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ olduğu vurgulandı. SU SORUNU*Önemli doğa alanlarına sahip olan Çanakkale’de tehlikeli atık miktarının yüksek olmasının, doğal kaynaklar açısından önemli riskler oluşturduğuna vurgu yapıldı. Tehlikeli atık miktarının yüksek olduğu illerin, aynı zamanda denize kıyıları olan kentler olmasına dikkat çekildi. *Doğal kaynaklar ve nüfus ilişkisi incelendiğinde; yıllık kullanılabilir su miktarına bakılarak bölgenin büyük bir bölümünün su fakiri olduğu ve kendi aralarında su transferi yapma şanslarının olmadığı vurgulandı. Grafik: Harun Elibol / hurriyet.com.tr

Kaynak : https://medyabar.com/haber/8058044/bu-risk-haritasi-marmara-icin-iste-sakaryayi-bekleyen-4-tehlike
 
Üst